Vurdering af dødsboer.


Vi giver altid et fornuftigt og seriøst tilbud


Vurdering og registrering af hele dødsboer, både ved privat skifte eller for skifteretten ved offentligt skifte. Endvidere foretager Bo-specialisten rådgivning ved salg af hele boer eller enkelte dele heraf.


Vurdering og rådgivning foretages efter fastlagt timetakst + evt. kørselsomkostninger.


De fleste boer kan typisk vurderes med et forholdsvist beskedent tidsforbrug, typisk 1-2 timer + kørselstidsforbrug.


gadget-moving-tips


© BO-SPECIALISTEN 2015