Vurdering af dødsboer
Vi giver altid et fornuftigt og seriøst tilbud

Vurdering og registrering af hele dødsboer, både ved privat skifte eller for skifteretten ved offentligt skifte. Endvidere foretager Bo-specialisten rådgivning ved salg af hele boer eller enkelte dele heraf.

 

Konditioner

Vurdering og rådgivning foretages efter fastlagt timetakst + evt. kørselsomkostninger.

 

De fleste boer kan typisk vurderes med et forholdsvist beskedent tidsforbrug, typisk 1-2 timer + kørselstidsforbrug.

Vi vil altid udføre et

ordentligt arbejde
og efterlade godt indtryk

Copyright Bo-Specialisten 2015 - all rights reserved

Kontakt os på telefon 3030 7017